Riedstadt / 2024

Schody dębowo – jesionowe. 3 komplety schodów – 2 komplety schodów prostych z podestem oraz jeden komplet schodów zabiegowych.